fredag 10 november 2017

Lärarnas planeringar

Nu kan ni äntligen ta del av era barns planeringar i de olika ämnena för åk 8. Klicka på ditt barns ämneslänkar i högerspalten så ligger aktuella länkar där. Ibland kan du behöva klicka på de tre strecken uppe till höger (Bild 1) för att se alla sidor läraren lagt ut (Bild 2).

             


För snabb överblick över schema, aktuella läxor och prov används tjänsten Webuntis. Den finns som hemsida och som app till telefonen. Läs mer info om detta här!


Samtycke till vaccination

Nu är det dags för vaccination i åk 8. Information och blankett har mejlats hem till vårdnadshavarna.


Den här informationen som är hämtad från bl. a. Socialstyrelsens hemsida får ni gärna behålla

Insjuknandet av difteri och stelkramp har nästan helt upphört i Sverige eftersom minst 90 % av alla barn har vaccinerats. När det gäller polio har WHO som ambition att sjukdomen kommer att vara helt utrotad från världen inom de närmaste 10 till 20 åren. Det är dock viktigt att ta förnyelsedoser eftersom det hela tiden finns risk för ny smitta.

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.
Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ofta med dödlig utgång. Sjukdomen är inte smittsam. Den kan alltså inte överföras mellan människor.
Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion med svåra hostattacker som kan pågå i flera månader och medföra följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara mycket påfrestande och till och med livshotande.
Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som sprids via avlopp och förorenat vatten. En gång i tiden var det många som dog eller fick förlamningar eller skador för livet på grund av polio även i Sverige. Polio finns nu kvar i endast ett fåtal länder i Afrika och Asien.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad och i vissa fall svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland även feber. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet, symtomen brukar gå över på någon dag.


När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är dock inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning.

praoinformation


Våren 2018 har eleverna i årskurs 8 på S:t Olofs skola prao under vecka 17 och 18.          
PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. Syftet med prao är att eleverna ska få en inblick i arbets-och näringsliv, att pröva på att arbeta med allt vad det innebär. Praon kan ge möjlighet att få se närmare på ett yrke, en bransch eller en arbetsplats som man är intresserad av. Tänk dock på att det är mycket upp till dig själv att tiden på praoplatsen blir bra och att den ger dig något inför framtiden.
Praoplats
För att få den praoplats man önskar rekommenderar vi att du söker din egen praoplats. Fundera på vad du vill göra, ta reda på lämpliga platser, fråga på företag direkt eller fråga via släkt, vänner, grannar och bekanta.

Resor
För dig som gör din prao inom kommunen och behöver resa för att ta dig dit delas bussbiljetter ut. Sedvanliga regler för avstånd mellan hem och skola gäller, där praoplatsen jämställs med ”skola”.
Elever kan få ersättning i form av bussbiljetter om skolvägen, sträckan mellan hem och praoplatsen, är längre än fem kilometer. Ordnar du egen praoplats utanför kommunen och motsvarande plats inte finns inom kommunen, kan ersättning utgå inom SL och UL:s biljettsystem, efter överenskommelse med skolan. För att skolan ska kunna dela ut biljetter gäller att praoblanketten lämnats in till mentor eller studie-och yrkesvägledare senast fredag 29 mars 2018.

Mat
På en del praoplatser bjuder företaget på lunch. Fråga innan vilka lunchmöjligheter som finns på just din plats. Ingen ersättning utgår från skolan om du köper egen lunch. Inom kommunen kan vi erbjuda möjligheten att äta på närmsta kommunala grundskola. Informera gärna din mentor eller studie- och yrkesvägledare innan om du tänker äta på en närbelägen skola.

Arbetstider
Är du under 16 år bör arbetstiderna hålla sig inom kl.07.00 och kl.18.00. I övrigt är tanken att du följer arbetstiderna på företaget – dock högst åtta timmer per dag, inklusive rast. Du får gärna arbeta lördag eller söndag men måste då få ledigt annan dag i veckan. Du ska inte få lön eller annan ersättning.

Försäkring
Eleven är försäkrad genom skolan. Därför ska alla tillbud och olyckor rapporteras till skolan utan dröjsmål. Bestämmelserna om vad som gäller regleras i arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer på www.av.se i broschyr Så får barn och ungdomar arbeta (pdf).

Arbetsuppgifterna
Meningen är att du ska arbeta med lättare uppgifter. Det är inte lätt för ett företag att veta vad de kan förvänta sig av just dig så prata med din handledare om du tycker uppgifterna är bra eller inte.  Det kan också  vara lättare att få roliga uppgifter om du visar att du är intresserad och gör ett bra jobb. Från skolan får du också uppgifter att arbeta med under praoperioden kopplade till dina skolämnen.
Vid frågor eller problem
Uppstår frågor eller problem under din praoperiod pratar du i första hand med din handledare. På skolan kan du vända dig till mentor eller studie-och yrkesvägledare i frågor som rör din praoplats.

Hälsningar

Mentorer och Studie-och yrkesvägledare på S:t Olofs skola

måndag 6 november 2017

Studiebesök på Hallwylska palatset


Nedanstående dagar gäller för besöken på Hallwylska muséet.
8e tis 7/11, 8d ons 8/11, 8f fre 10/11, 8a tis 14/11, 8c tors 16/11,8b fre 17/11


måndag 23 oktober 2017

FN -veckan

FN-veckan:
Denna vecka är det FN-vecka på S:t Olofs skola och vi kommer att uppmärksamma detta bland annat genom att hissa FN-flaggan på skolgården under tisdagen. På fredag den 27 oktober är det stilbytardag på S:t Olofs skola. Detta gäller givetvis både personal och elever. Då får eleverna klä ut sig och komma som någon helt annan person än den de vanligtvis är. Elevrådsstyrelsen kommer att utse en vinnare av bästa utklädnad och pris delas ut.

Med tanke på den händelse som skedde i Trollhättan 2015 är det förbjudet med dräkter där maskering av ansiktet ingår. Hela ansiktet måste synas. 

Betygsättning enligt läroplanen:
https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4
www.youtube.com
Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller att titta på hemma ...

måndag 9 oktober 2017

Information inför Elevens val

Idag och imorgon får eleverna reda på sina Elevens val-val. Här kommer information från de olika grupperna kring samlingsplats, saker de ska ha med sig och ev. busstider. Den generella ramtiden är 09:00-14:00, viss justering har skett med elever som åker på utflykt. Börjar de senare har de också en senare sluttid. Elever som åker på utflykt får med sig en lunchbaguette från skolan, men behöver medta egen dryck.


Grupp Hälsa och livsstil 
Plats: HKK-salen 
Tid: 09:00 
Saker att ta med: Idrottskläder båda dagarna 
Busstider från Sigtuna: Ingen buss 


Grupp Jag är inte rasist bara lite mörkrädd 
Plats: S:t Olofs skola, sal 3017 
Tid: 09:00 – 14:00 
Saker att ta med: Dig själv & Din nyfikenhet! 


Grupp Teknikens utveckling  
PÅ ONSDAG 
  • Grupp 1, 2 och 3 samlas vid uteläktaren kl 07.40
  • Grupp 4, 5 och 6 samlas vid uteläktaren  kl 09.30 
 Busstider från Sigtuna: 07.59 

PÅ TORSDAG 
  • Grupp 1, 2 och 3 samlas vid uteläktaren kl 09.30
  • Grupp 4, 5 och 6 samlas vid uteläktaren kl 08.10 

Saker att ta med: kläder efter väder (vara ute) 
Busstider från Sigtuna 08.25 


Grupp Kriminologi, kryptering och spionage 
Onsdag den 11 oktober 
Studiebesök på  Polismuseet 
Grupp 1 
Plats: Samling på skolan sal 3005 
Tid: kl. 8.20 
Saker att ta med: Dricka och ev. frukt 
Matsäck: Skolan delar ut baguetter 
Busstid från Sigtuna: kl.9.01 

Grupp 2 
Plats: Samling på skolan  sal 3005 
Tid: kl. 9.20 
Saker att ta med: Dricka och ev. frukt 
Matsäck: Skolan delar ut baguetter 
Busstider från Sigtuna: kl. 10.01 

Grupp 3 
Plats: Samling på skolan sal 3013 
Tid: kl. 10.20 
Saker att ta med: Dricka och ev. frukt 
Matsäck: Skolan delar ut baguetter 
Busstid från Sigtuna: kl. 11.01 

Torsdag den 12 oktober 
Förmiddagen:  Aktiviteter och lunch på skolan 
Eftermiddagen: Film på Gröna Ladan  
Plats: Samling på skolan 
Grupp 1 sal 3005  
Grupp 2 sal 3013 
Grupp 3 sal 3014 
Tid: kl. 9.00-14.00 

Grupp Exkursioner 
Plats:  Onsdag: Rävsta kl 09.00 (busshållplats)  
            Torsdag 08.20 (Sigtuna Busstation) Bussen går kl 08.25 mot Märsta och sedan tåg mot Sthlm 

Elevinfo: 
För båda dagarna medtag oömma kläder och ev stövlar och regnkläder. Gärna busskort också 
Tag med något att bära i, förslagsvis ryggsäck och flaska och gärna varm dryck. 

Tid: 

Busstider från Sigtuna:   Torsdag 08.25 från Sigtuna Busstation till Märsta och sedan tåg mot Sthlm. Intyg från vårdnadshavare lämnas till lärare innan avfärd om man ska hoppa av Sigtuna kommun 

måndag 2 oktober 2017

Elevens val 11-12 oktober

Den 11:e och 12:e oktober kommer eleverna att ha två heldagar med Elevens val. Det ordinarie schemat gäller inte utan ramtiden för dagarna är 09:00-14:00.