fredag 17 mars 2017

Hälsouppgift år 7

Alla elever i årskurs 7 kommer under läsåret att erbjudas ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet utgår från en enkät som eleven kommer att få fylla i med frågor om bl.a. trivsel, sömn, matvanor, fritid och droger. Samtalet och enkäten dokumenteras i elevens skolhälsovårdsjournal. Svaren på enkäten kommer att ingå i skolhälsovårdens statistik kring elevers hälsa och är då avidentifierade.

Kontroll kommer även att göras av längd, vikt och rygg. Syn och/eller hörsel testas vid behov.

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter kring detta, kontakta då skolsköterskan, Lena.Lund@Sigtuna.se.

För att kunna bedöma ditt barns hälsa och vara till hjälp för dig och ditt barn ber vi dig fylla i hälsouppgift. Dokumentet Hälsouppgift år 7 hittar du under viktiga länkar till höger. Skriv ut och lämna den ifyllda hälsouppgiften i ett slutet kuvert till mentor för vidarebefordran till skolsköterskan. Inom skolhälsovården har vi sekretess och dokumentationsskyldighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar